Werkwijze

Ik begin altijd met een gratis kennismakingsgesprek waarin u uitleg krijgt over wat mediation is. Bovendien wordt uitgelegd wat een mediationovereenkomst is. U kunt uw vragen stellen en we onderzoeken of het conflict geschikt is voor mediation en of beide partijen voldoende bereid zijn tot het oplossen van het conflict.

 

Voordat de mediation begint sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staan o.a. wanneer de mediation van start gaat, welke spelregels er gelden en de kosten.

 

Drie belangrijke regels binnen een mediation zijn:

 

Geheimhouding: Alles wat tijdens de mediation aan de orde komt is vertrouwelijk en geheim.

Vrijwilligheid: Iedereen neemt vrijwillig deel aan een mediation en kan deze dan ook op elk gewenst moment beëindigen. 

Neutraal: De mediator is neutraal en onpartijdig

 

Na het ondertekenen van de mediationovereenkomst start de werkelijke mediation. De mediator brengt de vastgelopen communicatie weer op gang, stimuleert de partijen tot overleg en is hierbij procesbegeleider. Alle partijen krijgen voldoende ruimte om hun verhaal te doen. Emoties worden uitgesproken en de verschillende kwesties worden in kaart gebracht.  De mediator ondersteunt de partijen in hun zoektocht naar de werkelijke belangen. Kwesties uit het verleden worden vertaald naar oplossingen gericht op de toekomst. De partijen bepalen samen hoe die oplossingen eruit zien.

 

Deze oplossingen en afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst beschreven. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en heeft rechtsgeldigheid (nakoming kan worden geëist). Een advocaat waarmee ik samenwerk zal de vaststellingsovereenkomst opstellen.

 

Ik werk, indien nodig, samen met een andere mediator. Bij mediations waarbij co-mediation is vereist vanwege de grootte of complexiteit, zullen wij deze mediations samen doen. Ook kan deze mediator op vraag van partijen als co-mediator optreden.

 

Mfn - register


John de Jonge Mediation is ingeschreven in het Mfn-register. Een registermediator werkt volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het register van het Mfn , heeft opgesteld.

 

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). Voor mediators die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan is er het ‘statuut voor de interne mediator’.

 

MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).