Zorgmediation

De zorg kent verschillende sectoren, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, GGZ en Jeugdzorg. In de zorg gaat het in essentie om één doel: kwaliteit van zorg voor de cliënt of patiënt. Alle hulp- en dienstverlening is daarop gericht. Zorgprofessionals werken met de intentie patiënten of cliënten de juiste behandeling of zorg te geven en bij te dragen aan een veilige omgeving.

 

Cliënten, patiënten en hun vertegenwoordigers willen passende hulp, ondersteuning en of behandeling op een plek waar begrip , respect en deskundigheid is.

 

In de zorg komen veel verschillende “partijen” samen: cliënten/patiënten , zorgverleners, ouders, belangenbehartigers, zorgaanbieders of bestuurders. Ieder heeft zo  zijn eigen visie op en verwachting van de zorg. Door open communicatie en effectieve samenwerking kunnen deze verschillende visies meewerken aan de kwaliteit van zorg. Maar verschillen van inzichten kunnen ook leiden tot misverstanden en meningsverschillen. Als dit leidt tot spanningen in de samenwerking, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en dus van de cliënt of patiënt. Daar is niemand bij gebaat. Zorgmediation kan dan een oplossing bieden.

 

Door jarenlange ervaring in de zorg kan John de Jonge Mediation bij uitstek bemiddelen bij conflicten of spanningen binnen de zorg. Te denken valt aan mediation in de zorg tussen zorgprofessionals zelf, tussen cliënten en/of hun vertegenwoordigers met een zorgprofessional, bij teamconflicten etc.