Zakelijke mediation

Bij een zakelijk conflict zijn partijen betrokken die samen werken en samen verder moeten. Wie een zakelijk conflict heeft kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Bij zakelijke mediation houden partijen zelf het heft in handen waardoor hun zakelijke relatie ook in de toekomst voortgezet kan worden. Met deze methode kan tijd, geld en energie worden bespaard.

 

Bij zakelijke conflicten kan het onder andere gaan om business to business conflicten, de levering van goederen, medezeggenschap binnen een organisatie, ontbinding van een bedrijf, conflicten in de bouw, onenigheid binnen een maatschap of afronding van een faillissement.