Overheidsmediation

De overheid is werkzaam op vele fronten. Zij regelt zaken met en voor burgers en bedrijven. Daarnaast is zij zelf werkgever en onderhandelt met allerlei instanties. Altijd zit zij op het snijvlak van relaties en dikwijls ontstaan daarbij conflicten. Voor het oplossen daarvan zijn er vaste juridische procedures.

Maar het kan ook anders: door mediation. Mediation creëert nieuwe mogelijkheden. Als het juridische traject niet hoeft te worden doorlopen, levert dat tijdwinst op. Het is veel goedkoper. En vooral: de klanten voelen zich rechtvaardig behandeld. Burger en het bedrijfsleven willen een faire behandeling. Zij willen hun verhaal kunnen doen, en ze willen serieus genomen worden. De overheid kan op die manier de relaties goed houden, juist wanneer er sprake is van conflicterende belangen.

 

Bij overheidsmediation kun je denken aan onenigheid over bouwvergunningen, bestemmingsplannen, milieuvergunningen, zorgtoekenningen, arbeidsconflicten binnen overheidsorganisaties, conflicten tussen ambtenarenteams, etc.