Onderwijsmediation

In het onderwijs staat samenwerking centraal en is onderling vertrouwen onmisbaar. Juist daarom is mediation in het onderwijs een uitstekend instrument om spanningen en conflicten bespreekbaar te maken, of het nou gaat om samenwerking, teamconflicten of problemen met ouders.

 

Het kan interessant zijn medewerkers in en rond de school vaardigheden op te laten doen in conflictbemiddeling. Denk aan de intern begeleider, de oudercontactfunctionaris of de vertrouwenspersoon op school. John de Jonge Mediation kan u begeleiden in dit traject.

 

Ook voor peermediation bent u hier aan het goede adres. Peermediation is de Amerikaanse term voor het optreden van leerlingen als conflictbemiddelaars in conflicten tussen andere leerlingen. John de Jonge Mediation kan u begeleiden bij het invoeren van peermediation op uw school. Dat kan in alle vormen van onderwijs: van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.