Familiemediation

Een scheiding gaat meestal gepaard met veel emotie, stress, verandering en onzekerheid. Hoe gaat mijn toekomst eruit zien?  Wat voor invloed heeft het op de kinderen? Kunnen we in ons huis blijven wonen? Red ik het financieel? Er moeten een heleboel afspraken gemaakt worden en dat terwijl er vaak nog veel emoties spelen.

 

Je kunt naar een advocaat gaan. Deze zal voor jou persoonlijk de strijd aangaan maar vaak verslechtert dit de onderlinge relatie. Dit geeft vaak eindeloze conflicten in de toekomst met als gevolg hoge kosten en veel negatieve energie.  Zeker wanneer er kinderen zijn is dit geen goede situatie om in de toekomst weer gelukkig te kunnen worden.

 

Ga je scheiden en wil je de zaken goed regelen, dan is het verstandig om dit bij een mediator te doen. Tijdens de familie mediation is er aandacht voor de emoties van alle partijen. Inzicht, begrip en een verbeterde communicatie maken dat het makkelijker is om samen tot goede afspraken te komen.

 

Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant en als er kinderen zijn in een ouderschapsplan (deze worden hieronder kort uitgelegd). John de Jonge Mediation werkt samen met een advocaat die deze stukken naar de rechtbank stuurt. Na 4 tot 5 weken volgt de beschikking en vervolgens wordt bij de gemeente de scheiding ingeschreven in de registers van de Burgelijke Stand.

 

 

Convenant

 

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen beide (ex)partners. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de boedelverdeling, de woning, het pensioen, het eventuele eigen bedrijf en de alimentatie.

 

Tijdens de familiemediation komen al deze onderwerpen ter sprake. Samen zoeken jullie naar oplossingen die het beste aansluiten bij jullie situatie en wensen. De mediator ondersteunt jullie hierbij, zorgt dat er geen dingen worden vergeten en controleert of de afspraken die gemaakt worden juridisch juist zijn.

 

Het convenant wordt altijd nagekeken door een juridisch- of financieel adviseur. John de Jonge Mediation werkt zelf samen met een adviseur maar het mag ook een adviseur naar eigen keuze zijn. Wanneer alle afspraken zijn gemaakt en gecontroleerd, wordt het convenant door beide partners getekend.

 

De advocaat waar John de Jonge Mediation mee samenwerkt stuurt het convenant naar de rechtbank. Zodra de rechter het convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan afdwingbaar en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder.

 

 

Ouderschapsplan

 

Het ouderschapsplan is een verplicht document waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht.

 

In het ouderschapsplan moet beschreven staan:

 

• de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen

• de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen

• hoe ouders elkaar informeren over de kinderen

• wat de inbreng is van de kinderen in het plan

 

John de Jonge Mediation begeleidt je bij het maken van een meer uitgebreid ouderschapsplan, met duidelijke en concrete afspraken die aansluiten bij de specifieke situatie van het gezin. Omdat situaties veranderen en ook je kinderen groeien, maken we de afspraak om het ouderschapsplan regelmatig aan te passen.

De wijze waarop de kinderen betrokken worden bij het ouderschapsplan is in overleg en afhankelijk van hun leeftijd. Het is voor de verwerking van de scheiding voor kinderen heel belangrijk dat er geluisterd wordt naar hun zorgen en wensen.

 

 

Overige familie mediation

 

John de Jonge Mediation kan u ook begeleiden in overige familieconflcten zoals ruzie tussen familieleden, strijd om de nalatenschap, of conflict over de omgang met grootouders.