Arbeidsmediation

Conflicten op het werk komen veel voor en leiden maar al te vaak tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan leiden tot een vervelende en kostbare impasse voor zowel werknemer als werkgever. Partijen komen soms in juridische procedures terecht die zowel werkgever als werknemen veel tijd, geld en energie kosten. Bovendien leidt een beslissing van de rechter lang niet altijd tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Mediation kan ervoor zorgen dat de impasse wordt doorbroken en er aan een oplossing kan worden gewerkt. De samenwerkrelaties tussen de partijen wordt verbeterd, soms hersteld of op een zakelijke wijze afgesloten. In het laatste geval worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor het beëindigen van de arbeidsrelatie.

 

Arbeidsmediation kan onder andere worden ingezet bij de volgende conflicten:

- Conflict medewerker en leidinggevende

- Conflict tussen collega's of afdelingen binnen een bedrijf

- Exit Mediation (ontslag)

- Conflicten over de omgang met elkaar

- Conflicten over de normen en waarden binnen de organisatie