Kosten

Geen enkel conflict is hetzelfde. Er zijn een heleboel factoren die invloed hebben op het verloop van de mediation. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aard van het conflict, hoever het geëscaleerd is, de motivatie om het conflict op te lossen en financiële regelingen die getroffen moeten worden. De praktijk leert dat partijen in de meeste gevallen binnen 3 tot 6 gesprekken tot oplossingen kunnen komen.

 

Het uurtarief bedraagt €155,00 excl. BTW. Meestal worden deze kosten door beide partijen gedeeld. Voor een afspraak die korter dan 1 uur heeft geduurd wordt het minimum van 1 uurtarief in rekening gebracht. Vervolgens wordt er  per 15 minuten naar boven afgerond in rekening gebracht. Het kennismakingsgesprek (intakegesprek) is gratis.

 

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kijk dan in de polisvoorwaarden of mediation wordt vergoed.

 

Heeft u een laag inkomen? Dan kunnen de kosten veel lager uitvallen door subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u vinden op onderstaande link:

 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-het-aanvragen-van-gesubsidieerde-rechtsbijstand