John de Jonge Mediation

Mediation

 

 Conflicten binnen een relatie, gezin, familie of op de werkvloer komen overal voor. En wat te denken van conflicten tussen buren, een burger en de overheid, binnen een maatschap of tussen organisaties. Veel conflicten kunnen door de partijen zelf opgelost worden, maar er zijn ook conflicten die niet zomaar verdwijnen of die steeds maar terug blijven komen.

 

“We hebben het  er al zo vaak over gehad, maar komen steeds weer op hetzelfde uit”.

 

“We gaan het onderwerp uit de weg, maar bij ieder meningsverschil komt het weer naar boven”.

 

Conflicten veroorzaken veel pijn, verdriet en frustratie en kosten veel negatieve energie. Soms zijn ze zelfs ziekmakend. Vaak blijven partijen elkaar in de toekomst tegenkomen.

 

Mediation is een goede manier om deze conflicten op te lossen. Mediation geeft meer inzicht in het conflict en de belangen die voor beiden spelen en  is een goede manier om deze conflicten op te lossen. Door mediation ziet u net iets scherper waar het eigenlijke conflict werkelijk om draait. Mediation is op de toekomst gericht.  Men bepaalt samen hoe de toekomst eruit gaat zien. Een mediator werkt voor alle betrokken partijen, velt geen oordeel, dringt geen oplossingen op en neemt ook de besluiten niet. Bij mediation wordt gestreefd naar een win-win situatie. Het gaat erom dat partijen er met de hulp van een mediator samen uitkomen.  Wanneer men kiest voor mediation bespaart dit veel geld, tijd en stress. Een juridische procedure kan namelijk door mediation voorkomen worden.

 

Registermediator

John de Jonge kan u helpen om tijdens een mediation met elkaar tot afspraken te komen, op een zakelijke en professionele manier, met de benodigde menselijke betrokkenheid en oog voor alle bijbehorende emoties.

 

John de Jonge is als registermediator opgenomen in het MfN-register. Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

 

John de Jonge Mediation is gevestigd in Eenrum, maar heeft Groningen, Drenthe en Friesland als werkgebied.

 

Mediation kan plaats vinden op verschillende terreinen, zoals familie mediation, zakelijke https://mfnregister.nl/mediation, arbeidsmediation, overheidsmediation, onderwijsmediation, mediation in de zorg en buurtmediation.